Лични данни

Лични данни постъпили в Kraft.bg се съхраняват от администратора на лични данни. Това става в съответствие с наложените нови изисквания за защита на личната информация предоставена от потребителите на сайта.

За да сте напълно информирани, Прочетете страниците: